Bara A-bolag

Mosaik

Mosaik är en vägg eller golvbeklädnad som består av porslin, glas eller sten. Mosaik är olikfärgad och finns i många olika varianter och utseenden. Mosaik läggs på ett hårt underlag och fäst med ett torkande material. Mosaik har använts i alla kulturer sedan lång tid tillbaka. De äldsta mosaikkompositionerna är minst 5000 år gamla. Man kan använda mosaik på både golv, väggar och tak. Det var en dyrbar och vacker utsmyckning som bara de med pengar hade möjlighet att köpa och installera. 

Detta inlägg var postad i